Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

parasole
17:29
Czasem za nami tęsknię. 
Reposted bylenifcabadbloodmoglismywszystkoelinela

February 08 2018

parasole
18:04
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
parasole
18:03
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianaiwna naiwna
parasole
18:03
2620 d7f3
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawhyme whyme
parasole
18:03
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadobby dobby

August 01 2017

parasole
17:56
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
parasole
17:56
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaromantycznosc romantycznosc

July 26 2017

parasole
19:32
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromojkomena ojkomena viaNoemiJustine NoemiJustine

April 18 2017

parasole
18:36
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaNoemiJustine NoemiJustine
parasole
18:34
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawhyme whyme
parasole
18:33

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaNoemiJustine NoemiJustine

April 14 2017

parasole
08:30
Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Reposted fromcudoku cudoku viaiirritability iirritability

March 01 2017

parasole
20:17
9340 6eb5
Reposted fromnonecares nonecares viakarna karna
parasole
20:16
a może na wiosnę warto znów Cię pokochać?
Reposted byGaggleovenor

February 24 2017

parasole
22:41
9795 bc48 500
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaizab92 izab92
parasole
22:35
2370 aa7d
Reposted fromclerii clerii viathisisntreality thisisntreality
parasole
22:23
Bardzo za Tobą tęsknię, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Myślę o Tobie codziennie.

June 22 2015

parasole
17:02
6692 5bf9 500
16.
parasole
16:56
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viaarrependimento arrependimento
parasole
16:55
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl