Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

parasole
20:17
9340 6eb5
Reposted from99problems 99problems viakarna karna
parasole
20:16
a może na wiosnę warto znów Cię pokochać?
Reposted byGaggleovenor

February 24 2017

parasole
22:41
9795 bc48 500
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaizab92 izab92
parasole
22:35
2370 aa7d
Reposted fromclerii clerii viathisisntreality thisisntreality
parasole
22:23
Bardzo za Tobą tęsknię, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Myślę o Tobie codziennie.

June 22 2015

parasole
17:02
6692 5bf9 500
16.
parasole
16:56
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viaarrependimento arrependimento
parasole
16:55
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki

June 16 2015

parasole
16:05

"Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy".

Dale Carnegie – Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi
Reposted fromBaraszka Baraszka
parasole
16:01
9473 8872 500
Reposted fromstulte stulte viaNoemiJustine NoemiJustine
parasole
16:00
Jedyne życie, jakiego chcę,
to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromtimetolove timetolove viaNoemiJustine NoemiJustine
parasole
16:00
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaNoemiJustine NoemiJustine
parasole
14:00
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaromantycznosc romantycznosc
parasole
14:00
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione

June 10 2015

parasole
17:59
Lubię gdy mówi, że jestem Jego.
parasole
17:59
Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaNoemiJustine NoemiJustine
parasole
17:54
Tak bardzo Cię lubię
Reposted fromula ula viaNoemiJustine NoemiJustine
parasole
17:53
Byłeś pierwszą myślą tuż po przebudzeniu.
— to nie wróży dobrze.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
parasole
17:52
4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viaNoemiJustine NoemiJustine
parasole
17:50
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl